Detta är embryo till en sida om Olof Wästlund, hans familj och de företag som han och hans barn skapade och drev.

Delar av innehållet är plockat ur hans bok Släktforskning och minnesanteckningar (utg. 1954), en bok som inte alla i de yngre generationerna har tillgång till.