Filmen ‘Olof Wästlund 70 år’ som spelades in i samband Olof Wästlunds 70-årsdag år 1947 och beskriver såväl familjen omkring honom som hans företag. Originalet spelades in på 16 mm film av NWT’s fotograf Gösta Rosén tillsammans med Gösta F. Ohlsson. Originalet saknade ljud.

1992 fördes filmen över till video (VHS) då Gösta F. Ohlsson också lade på en berättande text. Den tekniska bearbetningen stod Per-Inge Gustafsson och Bengt Hedman för.

Nu har VHS-tekniken spelat ut sin roll och 2015 förde Anders Wästlund över VHS-versionen till en digital kopia. Tyvärr innebar överföringen till VHS en relativt kraftig kvalitetsförlust och då går det inte att få en bättre digital fil.

Filmen, som i originalversionen består av två rullar, är en drygt timslång släkt- och industrihistoria och den finns tillgänglig i sin helhet här på hemsidan. För att det ska vara lättare att hitta i materialet har filmen dessutom delats upp i kapitel som dels beskriver släkt och familj och dels de olika företagen var för sig. Delen som täcker släkt och familj hittar du i menyn till vänster på den här sidan medan de industriella aktiviteterna återfinns i huvudmenyn överst på sidan. Med denna uppdelning slipper man leta igenom en timslång film för att hitta t.ex. avsnittet om sågverket.