Stadsvandring i Karlstad med Ingrid Skålén
2015-09-19

Klicka på en bild så visas en förstorad bild.

 

Nr 1 Olofsgatan 3

Olofsgatan 3
1904 uppfördes ett tvåvånings trähus med fem lägenheter, där byggnadsfirman Bröderna Wästlund hade både arkitekt och affärskontor i 20 år.

Georg, Erik , Margit, Britta och Bengt är födda i huset. Familjen bodde där i 20 år.

 

Nr 2 Betlehemskyrkan

Betlehemskyrkan
Kyrkan invigdes 1928 med Byggnadsfirman Bröderna Wästlund som entreprenör och Bror Almquist som arkitekt. Ritningarna utfördes av arkitekten i överensstämmelse med byggnadsfirmans förslag, speciellt beträffande interiören. Kyrkan har kallats det vackraste templet inom Svenska Missionsförbundet. I samband med invigningen skrevs ”Det är framför allt byggmästarna Johan och Olof Wästlund, båda intresserade och framstående församlingsmedlemmar, samt församlingens ordförande Anders Löfberg som burit den tyngsta arbetsbördan”. Olof skriver i sin bok ”Kyrkobygget tillkom under en tid, då bröderna Josef och Anders Löfberg samt Olof och Johan Wästlund voro i sin krafts dagar och ej rädda för att axla den stora ekonomiska bördan tillsammans med fler medlemmar. Kyrkan kostade 475.000 kr.

”Arkitekten Bror Almquist följde den nationalromantiska linjen. Han strävade efter att uppnå ett intryck av vördnadsbjudande kyrkorum och har utnyttjat samma arkitektoniska element: hög takresning, tornspira, höga valv och smala fönster.”

 

Nr 3 Församlingshuset

Församlingshuset
Huset byggdes 1936.
Karlstads kyrkliga kommuns församlingshus med prästgård och pastorsexpedition samt arkiv.

 

Nr 4 Sparbanken

Sparbanken
Om och tillbyggnad av Karlstads Sparbank 1935 – 1937

 

Nr 5 Kungsgatan 2

Kungsgatan 2
Byggt 1903 stenhus med fyra våningar i rött fasadtegel.

Detta hus är det första hus som Olof byggde i Karlstad. Han arbetade med träarbetena och fick 35 öre i timman.

1904 startade han och Johan byggnadsfirman Bröderna Wästlund.

Arkitekt var Johnsson & Pettersson

 

Nr 5a Kungsgatan 2b

Kungsgatan 2b
Byggt 1914 med tre våningar i gult fasadtegel.
Byggherre disponent S.V Neuman.

 

Nr 6 Hamngatan 1

Hamngatan 1
Huset byggdes 1905 i fyra våningar med putsade fasader.Stilen är jugend och kom under årtiondena kring 1900 och satte sin prägel på arkitektur, bildkonst mm. Stilen var tänkt som något nytt efter 1800-talets stilimitationer och den kännetecknas av slingrande former, hämtade från växtriket. Se jugendslingorna i balkongräckena på byggnaden.

 

Nr 7 Residenset

Residenset
Residenset genomgick en stor renovering 1921 -1924, då ämbetslokalerna inte längre räckte till . Man lyfte taket med domkrafter och byggde en ny våning därunder.Den smäckra kronan som från början satt på taket och under en period fanns på Solvik, pryder sedan 1999 på nytt residensets ingång.

 

Nr 8 Järnvägsgatan 11

Järnvägsgatan 11
1910 byggdes åt Wermlands Hypoteksförening ett affärs och bostadshus. Detta vackra hus med jugenddekorationer är ett monumentalbygge med granit- och sandstensarbeten. I trapphuset finns blyinfattade fönster som Hugo Scholts från Glava Glasbruk har tillverkat.

Carl Crispin är arkitekt.

 

Nr 9 Malmgården, Klara

Malmgården, Klara
Byggdes 1927. Arkitekt var Cyrillus Johanson.

Malmgården skapades för att vara hem ”för äldre behövande som sett bättre dagar”, så kallade pauvres honteux. En modernitet i huset var att alla bostäder innehöll toalett. Här fanns plats för 20 pensionärer.

Byggnaden är uppförd i den orientinpirerade 20-talsklassism som är typisk för arkitekten.Fasaden är murad i rött tegel med ofyllda fogar. Taket har svängda takfall och är täckt med kupigt tegel. Vid husets kortsidor finns två envånings paviljonger uppförda i samma stil. En mycket välbevarad och typisk Cyrillus Johansson-byggnad.

 

Nr 10 Norra Klaragatan 10

Norra Klaragatan 10
Byggdes 1915-16 av Bröderna Wästlund.

Arkitekt: Bröderna Wästlund ”Ritning Till Villa För Löjtnant N. Schylander i Kvarteret Kanonen i Karlstad.

 

Nr 11 Västra bron – Tingvallabron

Västra bron - Tingvallabron
Bron byggdes 1934 tillsammans med Huse & Co.

Det finns ett foto där det syns hur man provbelastade bron med stadens ”alla ” lastbilar. Allt för att bron skulle hålla och det gör den än i dag.

 

Nr 12 Museet

Museet
1926 fick Cyrillus Johansson uppdraget att utarbeta ett förslag till museibyggnad på Sandgrundsudden. 1929 invigdes byggnaden av prins Eugen. Museet är en arkitektonisk pärla som influerats av kinesisk byggnation. Från taket är fyra värmländska örnar på väg att lyfta i de fyra väderstrecken. Museibyggnaden är med sin ockrafärgade fasad skyddad som byggnadsminne.